Politechnika Opolska - strona główna

Architektura – informacje dodatkowe


Studia II stopnia:

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia, kierunek architektura jest dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku architektura i tytuł zawodowy inżyniera architekta. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, kierunek architektura i spełniający powyższe kryterium są zobowiązani do przystąpienia do rozmowy kwalifikacyjnej przed Komisją Kwalifikacyjną na studia II stopnia i przedstawienia portfolia obejmującego dorobek projektowy ze studiów I stopnia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci mogą otrzymać maksymalnie 5 punktów. Kryterium decydującym o przyjęciu na studia II stopnia, kierunek architektura jest uzyskanie wyniku co najmniej 2 punktów.

Rejestracja elektroniczna trwa od 15 listopada 2019 r. do 12 lutego 2020. 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się na Wydziale Budownictwa i Architektury przy ul. Katowickiej 48 w Opolu. Salę przydzieli system IRK po zakończeniu procesu rekrutacji (tj. wybraniu kierunku, dokonaniu opłaty, podaniu danych z dyplomu ukończenia studiów I-go stopnia).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 14 lutego 2020 r. o godz. 9:00

Kandydaci proszeni są o przybycie około godz. 8.40 na wskazane miejsce.